PRESSMEDDELANDE

Måste vi verkligen slaviskt följa nyheterna för att hålla oss informerade?

Den frågan ställer sig Tobias Wahlqvist i sin bokdebut, sakprosan ”SKIPPA NYHETERNA – varför jag slutade läsa nyheter och varför du också borde göra det”. Med en rapp och medryckande blandning av humor och allvar tar han läsaren på en resa som sträcker sig från nyhetsredaktioner till det mänskliga psyket – och hur beslutet att kliva bort från nyhetshetsen har gjort honom både bättre informerad och mindre stressad.

Tobias Wahlqvist berättar:

”För sju år sedan blev jag utmattad och slutade läsa nyheter. Från att ha varit inne på både inhemska och internationella nyhetssajter i stort sett hela tiden, gick jag till att inte klicka på en enda länk. Jag hade helt enkelt inte energi för att ta del av resten av världens bekymmer. Mina egna räckte gott och väl.” 

”Så småningom mådde jag bättre, men jag började aldrig konsumera nyheter igen. Istället blev jag allt mer intresserad av dynamiken bakom nyhetsrapporteringen, både det som driver nyhetsmedia och de psykiska faktorerna bakom vår fascination med nyheter – samt hur vår nyhetskonsumtion faktiskt kan påverka oss fysiskt.” 

”Vi är många, framför allt av min generation och äldre, som under uppväxten matats med mantrat ”läs nyheterna för att hålla dig informerad”. Jag vill med ”Skippa Nyheterna” visa att det är fullt möjligt att bli mer och bättre informerad genom att söka information på andra sätt än genom att rutinmässigt följa nyheter i tidningar, tv och på internet. Jag hoppas att boken, och mitt exempel, kan hjälpa andra till en mer informerad och mindre stressig vardag.”

För intervjuförfrågningar: Tobias Wahlqvist, tobbo@tobbo.com, 0704804984

För recensionsexemplar: Christian von Essen, christian@hejaframtiden.se, 0737312818 

www.skippanyheterna.se
www.hejaframtiden.se

PRESSBILDER

https://photos.app.goo.gl/nokDeQzRwfneRx6g9

HISSPITCH

SKIPPA NYHETERNA är en bok som handlar om vad nyheter är, vad de gör med oss – och vad man har att vinna på att sluta följa dem. Nyheterna ger inte en representativ bild av verkligheten och de stressar upp oss, gör oss nedstämda och rädda. Utan nyheter kan vi må bättre och faktiskt – bli bättre informerade.

KORT UTDRAG 1

”Nyhetsinformationen kastar ned oss i en gyttjepöl, river runt i den i några dagar, och kastar sen iväg oss till nästa. Det ger ingen vidare förståelse av varken mörkret eller verkligheten som den försöker skildra. Däremot påverkar det vårt välmående. I synnerhet om vi exponeras för det varje dag utan utrymme för återhämtning. Man mår, så att säga, inget vidare i gyttjepölen.”

KORT UTDRAG 2

“Det som väljs ut som nyheter är ofta det som går att stöpa i formen av hotbilder, konflikter och undantag, och sällan om hur saker är för det mesta – dels på grund av hur medierna fungerar, men kanske mest på grund av hur vi fungerar som nyhetskonsumenter och som människor.”

FRÅGOR TILL FÖRFATTAREN

Är det ohälsosamt att läsa nyheter?

– Människor är olika men det är otvetydigt så att nyheter leder till ohälsa för många människor. Eftersom nyheter har en natur av att vilja stressa upp oss för att vi ska lyssna uppmärksamt låter vi oss utsättas för osund stress som aldrig verkar ta slut. Eftersom nyheter är så problemorienterade påverkar de också vårt humör. Speciellt om man tar del av negativa nyheter på morgonen tenderar de att sätta stämningen för resten av dagen.

Missar man inte mycket om man väljer bort nyheter?

– Man missar en del av den kollektiva kunskapen och det kan kännas dumt om alla utom du känner till vissa saker. Värdet av nyheterna har alltså mest en social dimension. Vi är sociala och vi vill ha gemensamma beröringspunkter att mötas kring. Som faktisk kunskap, alltså något som man kan använda som beslutsunderlag inför beslut i livet är nyheterna däremot helt oanvändbara då de bara ger oss fragment av verkligheten. De ger oss inte ens de mest relevanta fragmenten av verkligheten.

I vilken grad har du koll på vad som händer?

– Eftersom kunskap är social får jag ofta reda på det mesta som händer, men med den distansen låter jag mig inte stressas upp av nyheterna som många andra gör. Eftersom jag inte ägnar tid eller mental kapacitet att konsumera nyheter har jag istället mer tid för böcker och poddar som är bättre informationskällor om man vill ha större sammanhang och bredare kunskap som inte passar in i nyhetslogiken. I praktiken känner jag bättre informerad än många nyhetsknarkare.

Är det ansvarslöst att inte läsa nyheter?

– Jag har själv tyckt det och för inte länge sedan försökte jag få mina barn att läsa nyheter. Nu när jag insett hur lite substans nyhetsflödet erbjuder och hur nyheter påverkar vårt mående tycker jag att det är rimligt att välja bort nyheter. Både för sin egen hälsas skull och för att det finns bättre sätt att lära sig om världen. Man kan ta minst lika stort ansvar även om man väljer bort nyheter.

Vad är en nyhet?

– En nyhet är 1. något som händer nu, 2. något som är överraskande och 3. något som passar in i ett narrativ vi är vana vid. Det finns mycket viktigt som inte händer nu, inte är överraskande och inte går att paketera i ett narrativ särskilt lätt så det får vi inte höra om via nyheterna. Nyheterna ger oss bara en liten del av verkligheten och det gör oss dåligt informerade eller ibland helt felinformerade.

OM FÖRFATTAREN

Tobias Wahlqvist (f 1975) är en hängiven mångsysslare som under 20 år drivit egen verksamhet inom kommunikation och medieproduktion, en bransch där nyhetslogiken dikterar en hel del av spelets regler.

Driven av ett sunt akademikerkomplex vill Tobias alltid lära nytt om allt (utom sport och bokföring).

Tobias har producerat den hyllade podden Synfält framåt!, där allt från statsråd till politiska påläggskalvar radats upp bakom mikrofonen för att få reda på vad de egentligen vill, bortom den pajkastning som nyheterna uppehåller sig vid.

Under åren har han bland annat varit konsertfotograf, drivit galleri och bjudit centrala figurer ur makt- och media-eliten på konstig öl.

Nyhetsknarkandet har gått i arv i Tobias släkt sedan åtminstone hans farfar.

LÄNGRE UTDRAG UR BOKEN 1

Evolutionen har gett människan en hjärna som är expert på att lägga ett filter av sammanhang över allt som sker runt omkring. För det mesta tänker vi nog inte så mycket på det, men det ständiga brus av intryck som vi utsätts för tolkar hjärnan som orsaker – som beror på avsikter – och ger upphov till effekter, i ett prydligt nätverk där allt verkar hänga ihop och ha betydelse.

Under vår utvecklingshistoria har det gett oss stora fördelar att förenkla allt omkring oss. Det har hjälpt oss förstå och delta i det sociala samspelet i de små grupper av människor där vi ingått, där alla spelat en direkt roll för vår förmåga att överleva. Det har fått oss att samarbeta bättre, bedöma risker och ta itu med hot i tid.

I dag är det inte lika självklart att det alltid är en fördel. Ur den globala by vi ingår i idag väller en stormvåg av nyheter som ofta har ganska begränsad påverkan på oss personligen, men som den digitala kommunikationen blixtsnabbt och utan ansträngning häller över oss så fort vi knäpper på telefonen, slår på en tv eller öppnar en tidning. Det som väljs ut som nyheter är ofta det som går att stöpa i formen av hotbilder, konflikter och undantag, och sällan om hur saker är för det mesta – dels på grund av hur medierna fungerar, men kanske mest på grund av hur vi fungerar som nyhetskonsumenter och som människor

LÄNGRE UTDRAG UR BOKEN 2

Nyheterna kan döda dig

Alla vill vara informerade. Vi får något att prata om vid trefikat på jobbet, och den som framstår som mer informerad har en fördel i samtalet och kan skörda sociala pluspoäng för det. Ur morgontidningen tar vi vår ammunition till det sociala slagfältet, kan man säga om man vill vara lite mer cynisk. Vi är sociala djur. Vi vill hänga med, och om hela flocken pratar om samma sak blir man lätt osynlig om man inte förstår referenserna och inte har några rapporter att komma med inom det ämne som gäller för dagen. 

Pluspoäng runt fikabordet, alltså. Men är det värt det? Eftersom nyheterna är så problemorienterade är priset man får betala att man exponerar sig för faktorer som kan påverka ens humör och hälsa.

American Psychological Association har genomfört en studie som visade att många upplevde ångest, trötthet och sömnförlust kopplat till nyhetskonsumtionen. Det är naturligtvis oerhört svårt att mäta sånt här. Många faktorer spelar in när det gäller måendet, och att skilja ut exakt hur just nyhetskonsumtionen påverkar är helt enkelt inte möjligt. Jag tror att studieresultatet stämmer med många människors upplevelse, men det är alldeles säkert inte representativt för alla människor. Vi är olika och vi har olika kapacitet att hantera negativa upplevelser.

Det finns en viktig poäng med att förstå spännvidden av de problem vi står inför som samhälle, för att vi ska kunna sträva mot att lösa dem. Vi behöver någonstans veta vidden av mänsklighetens bördor för att axla dem. Genom att känna till vidrigheterna som sker får vi tillfälle att spetsa våra värderingar och lyfta oss högre. Det här är ingen bok om att sätta på sig skygglappar, vända bort blicken och låtsas att allting är prima! Men vi behöver inte heller plurra huvudstupa ner i gyttjan och få lera i ögon och öron för att veta att den finns. 

Man bör nog, kort sagt, exponera sig för världen och inte vända bort blicken från till exempel folkmord, slaveri eller krig. Som ansvarstagande människa är det rimligt, men man måste inte göra det varje dag, man måste inte närstudera vartenda svepande slag av dödens långa mantel. Det gör oss inte till klokare människor. Nyheterna använder allt oftare filmat material som skulle ha haft 15-årsgräns om det visades på bio. Och där är det ju bara på låtsas.

Nyhetsinformationen kastar ner oss i en gyttjepöl, river runt i den några dagar, och kastar sedan iväg oss till nästa. Det ger ingen vidare förståelse för varken mörkret eller verkligheten som den försöker skildra. Däremot påverkar det vårt välmående. I synnerhet om vi exponeras för det varje dag utan utrymme för mental återhämtning. Man mår, så att säga, inget vidare i gyttjepölen.

I samband med Boston Marathon 2013 detonerades två bomber vid mållinjen, i ett grymt dåd. Tre personer dödades och hundratals skadades. Det var en fruktansvärd händelse, som naturligtvis påverkade alla som hade oturen att vara på plats. Händelsen blev en världsnyhet och filmer av explosionerna visades om och om igen i nyheterna. 

Samtidigt pågick en studie i USA, om mental hälsa, som hade samlat in data om 5 000 personer. Några av dessa personer hade varit närvarande under Boston Marathon och sprängdådet. När forskarna bakom studien samlade in nya data efter händelsen och jämförde fann de en tydlig effekt. De som hade varit på plats var skakade. Intressant nog var det däremot inte den starkaste effekten i jämförelsen.

Av de 5 000 som deltog i studien fanns det naturligtvis många som inte var på plats men som tog del av nyheterna kring händelsen. Det visade sig att de som konsumerat mest nyheter om händelsen och tagit del av de obehagliga scenerna fick mätbart högre stressnivåer. De var till och med mer påverkade än de som varit på plats när bomberna exploderade! Tung nyhetskonsumtion kan alltså vara mer mentalt ansträngande än att faktiskt utsättas för ett bombdåd. Låt det sjunka in för ett ögonblick …

Som sagt, man ska inte dra alltför långtgående slutsatser av såna här studier, men det verkar otvetydigt att många människor mår dåligt av nyheterna. Vi ser i studier att en hög nyhetskonsumtion har posttraumatisk stress, ångest och depression i släptåg. Andra studier visar att nyheterna också kan påverka vår fysiska hälsa, till exempel genom högre risk för hjärtinfarkt. 

Lika väl som att alltför många wienerbröd kommer att skada dig så kommer en överkonsumtion av nyheter att göra det. Nyheterna kan faktiskt döda dig.